NEWS最新消息

2022/08/04 國泰人壽來訪

國泰人壽副總經理吳淑盈等人8/1日來訪

創辨人楊院士(左三)及總經理(左二)業務部協理(左一)與國泰人壽副總經理吳淑盈(中)及國泰人壽同仁合影